HEDRUM BYGDETUN
ligger på gården Vestbymoen
i Kvelde sentrum.
Gården ble kjøpt av Hedrum Historielag i 1984, og gjennom en enorm dugnads-innsats fra
mange medlemmer har
dagens bygdetun blitt til

________________________

HEDRUM HISTORIELAGs
formål er å ta vare på og øke interessen for bygdas historie.
For å nå det målet, har vi en rekke tiltak og aktiviteter
i gang
........(les mer)
________________________
PUBLIKASJONER
2014 - 2015
2012 - 2013
TILBUD
alle tidligere utgivelser
________________________
________________________
________________________
________________________
Se også andre utgivelser
________________________
Last ned vår brosjyre
_________________________

Web: Reidunn Bjørnøe

UTLEIE
 
OMVISNING
Omvisning pr deltaker   40,-
     
Minstepris   250,-
MERK: Når omvisning og/eller servering bestilles, må leietakerne betale for påmeldt antall, selv om deltakere uteblir    
     
BUSSGUIDE
Vi kan stille med bussguide, som for eksempel går på bussen ved Bommestad og guider opp østsida langs Lågen, forbi Hedrum kirke, Åsrumvannet og Holmfoss. Pris pr. time   250,-

Informasjon og guiding:
Tor Bjørvik
Tlf 33 11 11 59
E-post: torbjorvik@outlook.com

   
   
     
BESTILLING AV SERVERING
Kaffe og vaffel   50,-
Kaffe og rundstykke   60,-
Grøt   70,-
Servering pr. person   25,-
Minimum 10 personer pr gruppe    
     
UTLEIE AV LOKALER TIL ÅREMÅLSDAGER, BEGRAVELSER O.L - Se bilder
  Medlem Ikke medl.
Kjøkken, storsal og lillesal 1500,- 2000,-
Bibliotek   300,-
Kjøkken   300,-
Snekkerboden   300,-
Lydutstyr eller prosjektor   500,-
     
UTLEIE AV LOKALER TIL STORE ARRANGEMENGER, BRYLLUP - Se bilder
  Medlem Ikke medl.
Kjøkken, storesal og lillesal 2000,- 2500,-
Store arrangementer 2500,- 3000,-
     
Leie av lydanlegg etter avtale    

NB: Leietakerne henstilles tll å ta med søpla hjem etter utleie
   
     
VIKTIG Å LESE !!! BRANNINSTRUKS 1
BRANNINSTRUKS 2
     
Informasjon og bestilling:
Ragnhild Tidemansen
Tlf 33 11 23 47 / 901 50 638
E-post: ra-tide@online.no