HEDRUM BYGDETUN
ligger på gården Vestbymoen
i Kvelde sentrum.
Gården ble kjøpt av Hedrum Historielag i 1984, og gjennom en enorm dugnads-innsats fra
mange medlemmer har
dagens bygdetun blitt til

________________________

HEDRUM HISTORIELAGs
formål er å ta vare på og øke interessen for bygdas historie.
For å nå det målet, har vi en rekke tiltak og aktiviteter
i gang
........(les mer)
________________________
PUBLIKASJONER
2014 - 2015
2012 - 2013
TILBUD
alle tidligere utgivelser
________________________
________________________
________________________
________________________
Se også andre utgivelser
________________________
Last ned vår brosjyre
_________________________

Web: Reidunn Bjørnøe

 
MØTER og ARRANGEMENTER 2019
 
             
Tors 21.02   18.30 Årsmøte

   
Søn 03.03   17.00 Skolene på 40 og 50-tallet Skolene i Hedrum på 50 - 60 tallet Nanset  
Tors 14.03   18.30 Temamøte "I min fars fotspor" Jørn Bue Olsen  
Tors 18.04   10.00 Påskefrokost Påskemat, prim og bakerovnsbrød.
Underholdning og allsang
Kr 100,-
pr pers
Tors 25.04   18.30 Temamøte Sagbrukene i Hedrum v/Tor Bjørvik og Reidar Bergene Holm  
 
Alle arrangementer er gratis med unntak av påskefrokost
 
 
 
 
HØST PROGRAM